พิมพ์

สภาพทั่วไป

เขียนโดย Admin. Posted in ข้อมูลตำบล

ที่ตั้งและอาณาเขต
มีพื้นที่ทั้งสิ้น 98.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 61,562 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สภาพทั่วไปเป็นที่ราบ
ลักษณะภูมิอากาศอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศร้อนชื้นแถวศูนย์สูตรร้อนจัดในฤดูร้อน ฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลดงกระทงยาม
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองโพรง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีมโหสถ

สภาพภูมิประเทศ
ตำาบลหัวหว้า มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยว มีบางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำนา เลี้ยงสัตว์

สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนมีฝนตกชุกเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

 

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de