พิมพ์

เขตการปกครองและประชากร

เขียนโดย Admin. Posted in ข้อมูลตำบล

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า แบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 17 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 หัวหว้า มีพื้นที่ประมาณ 3,472 ไร่
หมู่ที่ เกาะสมอ มีพื้นที่ประมาณ 1,842 ไร่
หมู่ที่ เกาะสมอ มีพื้นที่ประมาณ 4,184 ไร่
หมู่ที่ 4 หายโศก มีพื้นที่ประมาณ 3,213 ไร่
หมู่ที่ หัวซา มีพื้นที่ประมาณ 5,696 ไร่
หมู่ที่ หัวซา มีพื้นที่ประมาณ 6,998 ไร่
หมู่ที่ 7 หนองกาน้ า มีพื้นที่ประมาณ 3,715 ไร่
หมู่ที่ หนองหูช้าง มีพื้นที่ประมาณ 1,416 ไร่
หมู่ที่ หนองปรือน้อย มีพื้นที่ประมาณ 9,192 ไร่
หมู่ที่ 10 หนองนก มีพื้นที่ประมาณ 2,366 ไร่
หมู่ที่ 11 หนองระเนตร มีพื้นที่ประมาณ 2,445 ไร่
หมู่ที่ 12 โคกอุดมดี มีพื้นที่ประมาณ 9,761 ไร่
หมู่ที่ 13 คลองสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 3,707 ไร่
หมู่ที่ 14 ดอนสับฟาก มีพื้นที่ประมาณ 1,824 ไร่
หมู่ที่ 15 เกาะสมอ มีพื้นที่ประมาณ 446 ไร่
หมู่ที่ 16 สีเสียดไทรงาม มีพื้นที่ประมาณ 3,779 ไร่
หมู่ที่ 17 หนองไฮ มีพื้นที่ประมาณ 1,695 ไร่

จำนวนประชากร

 

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de