เนื้อหา

พิมพ์

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

2. นิติกร (ปฏิการ/ชำนาญการ)

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิการ/ชำนาญการ)

กองคลัง

1.ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น)

2.เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

กองช่าง

1.หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

2. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

กองสาธารณสุขและส่งแวดล้อม

1.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

2. นักวิชการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอโอนได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 3721 0833

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de