องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


26-06-2567 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองหูช้าง


วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายขจรศักดิ์ ใจดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองหูช้าง ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของทุกฝ่ายเป็นพันธมิตรในการทำสงครามกับยาเสพติด

3. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป

2024-07-08
2024-06-26
2024-06-21
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29