องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


13-02-67 ตรวจสถานที่ติดตั้งจอ LED หน้า อบต.หัวหว้า


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปตรวจสถานที่ติดตั้งจอ LED สำหรับใช้งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ บริเวณถนนหน้าทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

2024-03-29
2024-03-14
2024-03-12
2024-03-08
2024-03-05
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21