องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 27 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมือ


วันที่ 27 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก

2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-04
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-10
2023-04-07