องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (หลอดไฟ) ส่งมอบ ณ สถานที่รวบรวมขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ตามแนวทางก


วันที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (หลอดไฟ) ส่งมอบ ณ สถานที่รวบรวมขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ตามแนวทางการบริหารจัดการคัดแยกขยะ ประเภทขยะอันตรายชุมชน

2023-03-27
2023-03-21
2023-03-17
2023-03-03
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-27
2023-02-21
2023-02-19
2023-02-15