องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (หลอดไฟ) ส่งมอบ ณ สถานที่รวบรวมขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ตามแนวทางก


วันที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (หลอดไฟ) ส่งมอบ ณ สถานที่รวบรวมขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ตามแนวทางการบริหารจัดการคัดแยกขยะ ประเภทขยะอันตรายชุมชน

2024-03-29
2024-03-14
2024-03-12
2024-03-08
2024-03-05
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21