องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกไประงับเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณข้างสระน้ำผลิตน้ำประปา พื้นที่หมู่ 6 บ้านหัวซา


วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกไประงับเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณข้างสระน้้ำผลิตน้ำประปา พื้นที่หมู่ 6 บ้านหัวซา

2023-01-26
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-27
2022-12-25