องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างเป็นชุดโคมไฟถนน LE


วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างเป็นชุดโคมไฟถนน LED เพื่อให้ความสว่างที่เพิ่มขึ้น ในพื้น ม.1 บ้านหัวหว้า จำนวน 7 โคม

2023-01-26
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-27
2022-12-25