องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้ากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมสายไฟเสียงตามสายในพื้นที่ หมู่


วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้ากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมสายไฟเสียงตามสายในพื้นที่ หมู่ 12 บ้านโคกอุดมดี

2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-13