องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ ใจดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโป


วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ ใจดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลคะแนนระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป)

2023-03-27
2023-03-21
2023-03-17
2023-03-03
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-27
2023-02-21
2023-02-19
2023-02-15