องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จัดโครงการสร้างฝายน้ำล้นกระสอบทรายต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริเวณเปรมสุขรีสอร์ท หมู่ 3 ตำบลหัวหว


วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จัดโครงการสร้างฝายน้ำล้นกระสอบทรายต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริเวณเปรมสุขรีสอร์ท หมู่ 3 ตำบลหัวหว้า เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง

2022-11-09
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-13
2022-10-12
2022-10-12
2022-09-26
2022-09-20