องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จัดโครงการสร้างฝายน้ำล้นกระสอบทรายต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริเวณเปรมสุขรีสอร์ท หมู่ 3 ตำบลหัวหว


วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จัดโครงการสร้างฝายน้ำล้นกระสอบทรายต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริเวณเปรมสุขรีสอร์ท หมู่ 3 ตำบลหัวหว้า เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-18
2023-09-01
2023-08-26
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-23
2023-08-23