องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 20 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านเกาะสมอ


วันที่ 20 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านเกาะสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ เป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

2022-09-26
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-08
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-03
2022-09-02