องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา เพื่อดำเนินตามมาตรการ


2022-06-24
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-10