องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยใช้ชุดตรวจแบบน้ำลาย


2022-05-17
2022-05-17
2022-05-13
2022-05-12
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-06