องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 10 มกราคม 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565


วันที่ 10 มกราคม 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565

- พิจารณาให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

2022-01-19
2022-01-17
2022-01-10
2022-01-04
2021-12-27
2021-12-21
2021-12-14
2021-12-10
2021-12-08
2021-12-08