องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ภาพบรรยากาศของการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า


วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ภาพบรรยากาศของการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นวันแรก ซึ่งมีผู้เดินทางมาสมัครจำนวนมาก

????????สำหรับผู้สมัครการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีจำนวน 2 ราย ได้ทำการจับสลากเบอร์ผู้สมัคร โดยเบอร์ 1 คือนายสุรชัย ทนสิงห์ และเบอร์ 2 คือนางเบญจวรรณ กฤษณีไพบูลย์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หน่วยเลือกตั้งที่ 1-17 โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

????????โดยการรับสมัครเลือกตั้งฯ จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

2021-10-19
2021-10-11
2021-09-27
2021-09-25
2021-09-15
2021-09-13
2021-09-13
2021-09-12
2021-09-11
2021-09-10