องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในตำบลหัวหว้าทั้ง 17 หมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในตำบลหัวหว้าทั้ง 17 หมู่บ้าน

????????ในการฉีดจะดำเนินการระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2564 ณ โดมสวนสุขภาพ หมู่ 15 บ้านเกาะสมอ

???????? โดยการฉีดวัคซีนได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

????????องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามกำหนดเวลาที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว

2021-10-19
2021-10-11
2021-09-27
2021-09-25
2021-09-15
2021-09-13
2021-09-13
2021-09-12
2021-09-11
2021-09-10