องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2564


18 มีนาคม 2564 นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ และนายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นผู้มอบทรายเคลือบสารเทมีฟอส เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนำโดยยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

2021-04-09
2021-03-23
2021-03-18
2021-03-18
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-08
2021-02-03
2021-02-02
2021-02-01